MEDIAPARTNERS

MEDIAPARTNERS

Bij het maken van deze website maken dankbaar gebruik van de informatie en middelen die ons door onze mediapartners worden aangeboden. Mediapartners zijn verschillende partijen die onze visie over het belang van kennisdeling in de markt delen en hier een actieve bijdrage aan willen leveren. Wilt u ook mediapartner van Gezond Gehoor professional worden, of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, we denken graag samen met u na over de mogelijkheden.
Partner-logo's_Specsavers_kleur
Partner-logo's_Berengroep-kleur