UMC Utrecht onderzoekt behandelingen eenzijdige doofheid

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht is in de zomer van 2014 een onderzoek gestart naar de behandeling van eenzijdige doofheid. Het doel van deze studie is het vergelijken van de huidige behandelingen van eenzijdige doofheid, te weten Contralateral Routing of Sound System (CROSS) en het botgeleidend hoortoestel (BCD), met Cochleaire Implantatie (CI).

Van eenzijdige doofheid spreken we wanneer een patiënt met één oor goed hoort (gehoordrempel ≤30dB) en met het andere oor slecht tot niets (gehoordrempel ≥70 dB). Patiënten die doof of ernstig slechthorend zijn aan één oor ondervinden daar dagelijks hinder van: met twee oren kun je geluid beter lokaliseren en is het gemakkelijker om spraak in ruis te verstaan.

Behandelingen
Patiënten met een eenzijdige doofheid (single-sided deafness, SSD) kunnen op dit moment behandeld worden met twee hulpmiddelen: CROSS of BCD. Bij beide technieken wordt geluid aan de aangedane zijde opgevangen en doorgegeven aan het goede oor. De gehoorzenuw aan het aangedane oor wordt met deze hulpmiddelen echter niet gestimuleerd, waardoor de voordelen van het horen met twee oren niet volledig bereikt kunnen worden.

Een cochleair implantaat (CI) wordt momenteel alleen gebruikt bij patiënten die doof zijn aan twee oren. Een CI wordt operatief ingebracht en bootst de functie van het beschadigde slakkenhuis na. Doordat er weer een auditieve impuls gegenereerd wordt aan de dove zijde, kan mogelijk de situatie van het horen met beide oren hersteld worden.

Studieopzet
De CINGLE-studie is een gerandomiseerde interventiestudie naar de mogelijke toepassingen bij eenzijdige doofheid, ofwel: Cochlear Implants for siNGLE-sided deafness. De studie vergelijkt de drie behandelingen en onderzoekt of er met de behandelingen verbetering optreedt in de mate van spraakverstaan in ruis, de mate waarin geluiden gelokaliseerd kunnen worden, het effect op tinnitus en kwaliteit van leven. Ook zal een kosteneffectiviteitsanalyse volgen.

Zakkaartje voor professional (2)

In totaal zullen 120 patiënten met SSD (≥18 jaar) deelnemen aan deze studie. Door middel van loting worden patiënten verdeeld over drie groepen (A, B, C). Bij patiënten in groep A zal een CI geplaatst worden. Patiënten in groep B doorlopen een proefperiode van zes weken met een BCD op een afneembare hoofdband en daarna zes weken met een CROSS. De patiënten in groep C doen ditzelfde traject in de omgekeerde volgorde (eerst CROSS, dan BCD).

Na beide proefperiodes geven patiënten uit groep B en C zelf hun voorkeur aan; zij kunnen kiezen voor een CROSS, een operatief geïmplanteerde BCD of geen verdere behandeling. Gedurende vijf jaar zullen op zeven vaste meetmomenten een reeks gehoortesten, alsmede enkele vragenlijsten worden afgenomen om de groepen CI, BCD, CROSS en ‘geen behandeling’ te vergelijken.

Deelnemers gezocht
Op dit moment zijn er 95 deelnemende patiënten. Dat betekent dat de onderzoekers nog op zoek zijn naar nieuwe deelnemers. Ziet u een (plotseling) eenzijdig dove patiënt op uw poli of in uw praktijk, neem dan contact op met het onderzoeksteam via CINGLE@umcutrecht.nl. Uiteraard kan de patiënt ook zelf contact met ons opnemen via dit e-mailadres.

Hieronder vindt u een overzicht van de in- en exclusiecriteria.

Zakkaartje voor professional