Impact gehoorverlies op relaties groot

Gehoorverlies kan een flinke impact op het dagelijkse leven hebben. En daarmee ook op de gezondheid. Als gevolg van gehoorverlies liggen depressie, concentratieproblemen, geheugenproblemen en zelfs dementie op de loer. Uit nieuw onderzoek van de University of Nottingham blijkt dat ook gehoorverlies ook negatieve impact hebben op interpersoonlijke communicatie, ‘interpersonal communication breakdown’.

De onderzoekers zijn systematisch te werk gegaan en hebben de resultaten van ruim 70 eerder uitgevoerde studies gecombineerd met een analyse van de klachten die mensen met gehoorverlies en hun naaste omgeving hebben geuit. Hieruit bleek dat gehoorverlies doorwerkt in alle aspecten van het leven, en de relaties tussen mensen. Penvoerder van het onderzoek Venessa Vas, Ph.D. hierover:

“Oftentimes, both parties became depressed and socially withdrawn.” “The whole process is draining for [spouses], as they often have to serve as another set of ears, answering the phone and translating conversations,”

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Trends in Hearing.

Via Audiology Worldnews.