Economische evaluatie behandeling tinnitus

De Britse Tinnitus vereniging (BTA) heeft onderzoek gedaan naar de zorgkosten voor het behandelen van tinnitus. Omdat er geen standaard behandeltraject is in het Verenigd Koninkrijk zijn ook de kosten niet altijd duidelijk. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten per patiënt per jaar op £717 per jaar uitkomt, en het totaal op £750 miljoen. Hiermee wordt er in economisch opzicht voldaan aan de normen die de National Health Service (NHS) heeft gesteld.

Het behandeltraject voor tinnitus kan bestaan uit verschillende elementen en therapieën. Van educatie en cursussen tot cognitieve gedragstherapie, geluidstherapie of ‘retraining therapy’. Er is niet met zekerheid te zeggen welke van deze behandelingen het effectiefst is. En met de stijgende zorgkosten en de druk op de zorgbegroting, ook in Engeland, vond de BTA het belangrijk om te weten of en hoe de behandelingen voor tinnitus in het VK wel voldeden aan de normen van de NHS.

Op grond van literatuuronderzoek, statistieken, onderzoek onder patiënten en diverse gesprekken met experts concludeert de BTA dat er voldaan wordt aan de gestelde normen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten werd ook een paper gepubliceerd.