Verband tussen taalontwikkeling en psychische problemen

Onderzoek heeft aangetoond dat een goede taalontwikkeling in verband staat met het voorkomen van vroege psychopathalogische signalen. Daarbij is ook vastgesteld dat het vroeg vaststellen van gehoorverlies en het gebruik van CI’s kinderen helpt bij de taalontwikkeling.

Een langlopend onderzoek onder leiding van Anouk Netten, verbonden aan het LUMC, heeft dit vastgesteld. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 190 horende kinderen en 74 kinderen met CI’s en hoortoestellen. Kinderen met CI’s en kinderen met hoortoestellen vertoonden dezelfde mate van gedragsproblemen en angsten/depressie op latere leeftijd. Duidelijk werd dat hoe vroeger een CI werd geplaatst en hoe langer dit gebruikt werk, des te beter de taalontwikkeling was. Terwijl er ook een verband werd aangetoond tussen de mate van taalontwikkeling en psychopathalogische problemen op latere leeftijd: een vroege start van de taalontwikkeling en een goed verloop daarvan, bleken hierbij een beschermende factor te zijn.

Het onderzoek gaf hiermee antwoord op de drie onderzoeksvragen die het voor ogen had. Het vaststellen van de zwaarte van verstoord gedrag en angsten/depressies, uitgevoerd in een groep kinderen waarbij op jonge leeftijd gehoorverlies is vastgesteld en jonge kinderen met een CI in vergelijking met horende leeftijdsgenootjes. Het meten van de ontwikkelingspatronen van de symptomen in beide groepen. En tot slot het identificeren van risico- en beschermingsfactoren voor het ontwikkelen van psychopathalogische problemen bij zowel jonge kinderen met een CI en horende leeftijdsgenootjes.

Dit is een vertaling van de samenvatting van de publicatie Terrible Twos or Early Signs of Psychopathology Developmental Patterns in Early Identified Preschoolers With Cochlear Implants Compared With Hearing Controls. Klik hier om de publicatie te downloaden.