Klinisch Fysicus Audioloog

Als klinisch fysicus audioloog bij Kentalis verricht je (complexe) audiologische diagnostiek en informeer en adviseer je de cliënt en/of zijn systeem over een (vervolg)begeleiding/ behandeling en/of onderzoek. Je bent hoofdbehandelaar en geeft inhoudelijk leiding aan het multidisciplinaire team.

Daarnaast draag je zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de audiologische zorgverlening en bewaakt de kwaliteitseisen bij het onderhoud en beheer van ruimtes, materialen en apparatuur. Je bent lid van de vakgroep klinisch fysici audiologen van Kentalis. Tevens zoeken wij kandidaten die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve producten.

Verwacht wordt dat

  • Je postacademisch opgeleid bent tot klinisch fysicus audioloog en geregistreerd in het register van OKF (Stichting Opleiding Klinisch Fysicus).
  • Je analytisch sterk bent om uitkomsten van onderzoek met elkaar te kunnen verbinden om een diagnose te kunnen stellen.
  • Je kennis en vaardigheden hebt op het gebied van communicatie met de specifieke doelgroepen, of de bereidheid je hierin te verdiepen.
  • Je goede communicatieve en didactische vaardigheden hebt en een cliëntgerichte instelling.
  • Je ambitie hebt om als hoofdbehandelaar, samen met collega’s in het team, de audiologische diagnostiek en revalidatie vorm te geven aan de hand van de nieuwste vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Je zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband kan functioneren.
  • Je gedreven bent om samen te werken met partners in de keten in het kader van betere verwijsstromen en gezamenlijke ontwikkeling van diensten.
  • Je gedreven en ambities hebt om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht.
Het opvragen van referenties maakt deel uit van de selectieprocedure.

De aanstelling
Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd. Aanvang zo spoedig mogelijk.
De aanstelling is voor 36 uur per week.

De complete vacature en de wijze van solliciteren staan op de website van Kentalis. Solliciteren kan tot 24 oktober 2017.