Fusie Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL

Vanaf 1 januari 2018 zal de Nationale Hoorstichting opgaan in de VeiligheidNL. Met deze fusie verwacht de Hoorstichting de preventie van gehoorschade beter te kunnen uitbouwen.

De bestuurders van beide organisaties zien de fusie als een welkome kans. Jacques Francoys, bestuursvoorzitter van de Nationale Hoorstichting ziet het als een belangrijke ontwikkeling in de preventie van gehoorschade en daarmee letselschade in Nederland. Vera Verdegaal, directeur-bestuurder van VeiligheidNL stelt dat de fusie perfect aansluit bij de missie én de doelgroep van VeiligheidNL.

De focus zal na de fusie allereerst liggen op het uitbouwen van de kennisbasis over de preventie van gehoorschade en het uitbreiden en versterken van het netwerk van experts en samenwerkingspartners. Vanuit die basis wordt gewerkt aan voorlichting, bewustwording en een veilige omgeving.

De Hoorstichting is de Nederlandse autoriteit op het gebied van voorlichting en preventie gehoorschade. 1,6 miljoen Nederlanders hebben gehoorproblemen. Gehoorschade door blootstelling aan lawaai is onomkeerbaar en kan leiden tot slechthorendheid en tot aandoeningen zoals tinnitus (een permanente piep of suis in je oor) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Gehoorschade kan verregaande negatieve invloeden hebben op iemands prestaties, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen, welzijn, en sociale participatie.

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om ongevallen en letsels te voorkómen. VeiligheidNL monitort alle ongevallen in Nederland en ontwikkelt effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren.

Bron: Nationale Hoorstichting