UMCG coördineert Europees onderzoek naar tinnitus

Het UMC in Groningen gaat een groot onderzoek coördineren naar tinnitus. Het project (TIN-ACT) wordt samen met zeven instellingen in Europa uitgevoerd en focust zich vooral op het ontrafelen van de biologische oorzaken van tinnitus. De Europese Commissie stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het project. 

Tijdens het onderzoek, dat start op 1 november 2017, gaan naast het UMCG verschillende instellingen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk samenwerken met fabrikanten van hoortoestellen en implantaten. In totaal worden er vijftien promovendi opgeleid, waarvan drie in Groningen die zich zullen focussen op afwijkingen in de hersenactiviteit bij mensen met tinnitus. Bijzonder aan het project is dat er ook onderzoek gedaan wordt naar dieren. Op de website van CORDIS is gedetailleerde informatie over het project te vinden.

Uitgangspunt van het onderzoek is:

“Op basis van het gegeven dat gehoorverlies een risicofactor is voor de ontwikkeling van oorsuizen, gaan de onderzoekers ervanuit dat door een verstoorde auditieve input er veranderingen in de hersenen ontstaan die zich uiten in oorsuizen. Dit zou betekenen dat oorsuizen geen ziekte is, maar een symptoom van spontane activiteit in een bepaald gebied in de hersenen, dat resulteert in de perceptie van geluid.”

Het onderzoek heeft een looptijd van vier jaar.

Via UMCG.nl