Aantal medisch specialisten in loondienst neemt toe

Het aantal medisch specialisten in Nederland in loondienst neemt toe. Ongeveer de helft van de specialisten is in loondienst. Dat blijkt uit de jaarlijkse branchemonitor van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ook blijkt dat de uitgaven voor medisch-specialistische zorg in 2016 zijn gegroeid met 2,5% tot €27 miljard.

De branchemonitor is te downloaden via een aparte website, en geeft een goed inkijkje in de ziekenhuisbranche. Zo blijkt dat in de afgelopen drie jaar het aantal vacatures is verdubbeld. En dat het voor ziekenhuizen moeilijker is om personeel te werven en te behouden. Ziekenhuizen hebben vooral moeite om verpleegkundig en assisterend personeel te vinden.

Voor medisch specialisten zijn er ook interessante gegevens beschikbaar. Zo blijkt dat op dit moment 41,3% van de medisch specialisten vrouw is. Waarmee ziekenhuizen achterblijven op het gemiddelde aandeel vrouwen van de werkzame beroepsbevolking (46,2%). Ook geeft het rapport voorbeelden van manieren waarop ziekenhuizen omgaan met de stijgende trend van het zorg leveren aan huis.

Via NVZ.