WHO vraagt aandacht voor hoorzorg

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hield van 22 mei tot 31 mei zijn jaarlijkse bijeenkomst in Genéve, Zwitserland. De 3500 gedelegeerden afkomstig uit alle 194 aangesloten lidstaten namen veel belangrijke beslissingen en namen diverse standpunten in, die vervolgens werden verwoord in een groot aantal resoluties. Relevant voor de hoorsector is de resolutie over preventie van gehoorverlies.

De resolutie roept de lidstaten op om meer aandacht te geven aan preventie van gehoorverlies. Onder andere door het creëren van meer bewustzijn, politiek draagvlak en al op jongere leeftijd gehoorscreenings aan te bieden. Wel moet dat hand in hand gaan met een stevige verankering van hoorzorg in de gezondheidszorg van de lidstaten. De WHO benadrukt in de resolutie de noodzaak van de oproep en de voorgestelde maatregelen. Want het aantal mensen met gehoorverlies wereldwijdstijgt flink. Inmiddels heeft 5% van de wereldbevolking te maken met gehoorverlies. Dat zijn ruim 360 miljoen mensen, waarvan 32 miljoen kinderen.

Aan het begin van de resolutie worden de diverse overwegingen van de WHO nog eens uitgebreid uiteengezet. En dat levert interessante kennis op. Zo blijkt uit analyse van de beschikbare data blijkt dat er een verband is tussen het aantal mensen met gehoorverlies en de hoogte van het bruto nationaal inkomen per persoon in een land.

Nearly 90% of those with hearing loss live in low- and middle-income countries. High-income countries account for only 11% of people with hearing loss. Detailed analysis of existing data reveals that prevalence of hearing loss decreases exponentially as the gross national income per capita increases. In children, prevalence of hearing loss is also inversely related to the literacy rate of parents.

Ook constateert de WHO dat steeds meer mensen risico lopen op gehoorverlies. Vooral jonge mensen in een leeftijd tussen de 12 jaar en 35

In addition to this, more than 1000 million young persons between the ages of 12 and 35 years are estimated to have an increased risk of developing hearing loss because of the unsafe use of personal audio devices and exposure to damaging levels of sound in noisy entertainment venues.4 This risk is reflected in the growing use of smartphones and the increasingly popular practice of listening to music through headphones.

Ook in de hoorsector ging de resolutie niet ongemerkt voorbij. Onder andere Cochlear heeft positief gereageerd op de plannen van de WHO.