Toegankelijkheid ICT steeds belangrijker voor overheid

Het toegankelijkheidsbeleid voor overheidswebsites in Nederland gaat veranderen. De Nederlandse standaard Webrichtlijnen gaat vervangen worden door de Europese standaard. Die op termijn verplicht wordt voor de gehele overheid. Medio 2018 moet het proces afgerond zijn.

De verandering van de richtlijnen wordt ingegeven door twee Europese richtlijnen die omgezet gaan worden in Nederlandse wetgeving. Waarvan er één ziet op de aanbestedingsregels (bij aanbesteding van onder andere ICT moet er rekening gehouden worden met criteria voor toegankelijkheid) en de andere die specifiek ziet op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties. Op de website van digitoegankelijk staan de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie overzichtelijk weergegeven.

Inmiddels hebben Nederlandse experts, verenigd in een expertgroep die is ingesteld door het Forum Standaardisatie. aanbevelingen gedaan voor de aanpassingen van webrichtlijnen. Deze aanbevelingen zijn hier terug te lezen. Op dit moment is de openbare consultatie gestart, waarin iedere inwoner en/of organisatie in Nederland zijn of haar mening kan geven over dit advies. Dat kan via de website van het Forum.

Door deze standaard worden (semi-)overheidsinstellingen verplicht om de overheidsinformatie toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. Dus ook voor mensen met een gehoor- en/of visuele beperking. Zo moeten bijvoorbeeld screenreaders en andere visuele en audio-hulpmiddelen de informatie kunnen ‘lezen’ en verwerken.