Hoortoestellen en Apple: Match made in heaven?

Update 20 april 2016

Er komen steeds meer hoortoestellen op de markt die compatible zijn met smartphones. Apple heeft daar een eigen keurmerk voor gemaakt, Made For iPhone (MFi). Hoortoestellen met dat keurmerk zijn geschikt om te gebruiken met een iPhone. Recent heeft Apple in de Verenigde Staten een verzoek bij de overheid ingediend om MFi officieel te erkennen als standaard. Organisaties voor doven- en slechthorende mensen komen hier tegen in verzet.

Door de mogelijke erkenning van de MFi-standaard door de Federal Communications Commission hoeft Apple zich niet meer te houden aan bestaande regels op het gebied van compatibiliteit van hoortoestellen met telefoons en smartphones. Maar Apple stelt zich op het standpunt dat het MFi-platform net zo goed als de reeds bestaande regels, en op sommige vlakken zelfs beter. Bovendien vervangt MFi ook niet de oude regels, maar kan het prima bestaan naast de huidige regels. Apple benadrukt ook dat ze de huidige regels, die stammen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, als beklemmend ervaren. Met het MFi-platform is er meer ruimte voor innovatie. Waardoor consumenten uiteindelijk meer keuze krijgen, aldus Apple.

Op het eerste gezicht is het verzoek van Apple een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de maatschappij. Mensen gebruiken hun smartphone voor steeds meer dingen. Waarom zou je je die smartphone niet direct koppelen aan je hoortoestellen? En waarom zouden daar geen nieuwe regels voor moeten komen? Logisch en handig. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar in de VS waren er een aantal belangenverenigingen en organisaties die kritische kanttekeningen plaatsen bij het verzoek van Apple.

Als consument ben je bijna verplicht om bij Apple te blijven als leverancier’

Vendor lock-in
Die organisaties schetsen het gevaar dat mensen met een iPhone, en MFi-hoortoestellen vast komen te zitten in het Apple-systeem. De zogenoemde vendor lock-in. Door eigen standaarden te ontwikkelen en in de markt te zetten ben je als consument bijna verplicht om bij Apple te blijven als leverancier. Want als hoortoestellen alleen met een iPhone werken, koop je geen Android-smartphone meer. En als Apple iets aanpast aan hun telefoon, zou het zo maar kunnen dat je als gebruiker geen andere keus hebt dan een nieuwe iPhone of nieuwe hoortoestellen te kopen. Door deze afhankelijkheid worden de keuzes van de consument flink beperkt schetst de vereniging voor slechthorenden en doven in de VS.

En die verenigingen gaan nog een stap verder. Ze schetsen het toekomstbeeld dat Apple geen ondersteuning meer inbouwt voor het gebruik van ringleiding in hun iPhones en accessoires. Wat de vendor lock-in compleet maakt.

Vooralsnog heeft de FCC het verzoek nog in behandeling. En zijn ze aan het kijken hoe de regels in de VS aangepast moeten worden, en zo ja, wanneer één en ander doorgevoerd zal gaan worden. Het ligt dan ook voor de hand dat deze ontwikkeling in de VS ook gevolgen gaat hebben voor de rest van de wereld.

Update 20 april 2016:
Apple heeft afgelopen week gehad overleg gehad met de Hearing Loss Association of America (HLAA). In dat overleg werd aangegeven door Apple dat ze niet hebben voorgesteld om de ondersteuning voor ringleiding op de iPhone stop te zetten, maar dat ze inzetten op nieuwe FCC-regels die innovatie bevorderen. Dat blijkt uit een tweet van de executive director van de HLAA.