GEZONDHEID & ZORG

GEZONDHEID & ZORG

Games tegen gehoorbeschadiging

In Nederland lopen ruim 1 miljoen mensen het risico om gehoorschade op te lopen tijdens hun werk. En omdat gehoorschade niet achteraf is te...

Onvoldoende kennis over doofblindheid bij zorgverleners

Doordat mensen met aangeboren doofblindheid niet op de juiste manier benaderd worden, kunnen ze ten onrechte als verstandelijk beperkt bestempeld worden. Hoogleraar Marleen Janssen...

KNO-vereniging formuleert ‘Verstandige keuzes’

De KNO-vereniging publiceert een overzicht van vijf verstandige keuzes en sluit daarmee aan bij het programma ‘Verstandig kiezen’ van de Federatie Medisch Specialisten en...

Clinical Conference: Toekomst van de hoorzorg

Een blik op de ontwikkeling en de toekomst van het hoortoestel en van de audiologie in het algemeen, dat was het overkoepelende thema van...

Behoefte aan betrokkenheid in hoorzorg

Hoorzorg is meer dan het aanmeten van een passend hoortoestel, stelt audicienketen Specsavers. Met het concept Complete Hoorzorg wil het concern de hoorzorg verder...