Relatie tussen dementie en slechthorendheid?

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen uit een familie waarin de ziekte van Alzheimer in combinatie met gehoorverlies vaak voorkomt, meer risico op lichte achteruitgang van hun hersenfuncties lopen. Dat weer kan leiden tot dementie. De onderzoekers suggereren dat het tijdig diagnosticeren en behandelen van het gehoorverlies kan helpen bij het verminderen van de impact van de ziekte van Alzheimer.

De onderzoekers uit Wisconsin (USA) onderzochten een groep van 783 mensen, die een familiegeschiedenis hebben met de ziekte van Alzheimer. Deze groep mensen werden periodiek getest op hun cognitieve functies. De groep met gehoorverlies scoorde significant lager op cognitieve tests. En uit de test bleek ook dat ze ruwweg drie keer zo vaak gediagnosticeerd werden met milde cognitieve achteruitgang. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens de Alzheimer’s International Conference 2017 in Londen, Engeland.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op Alzheimer’s Research UK.