Logo-Akoepedist bij NSDSK (Alkmaar/Amsterdam)

Voor het spraaktaalteam van het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar (en dependance Amsterdam) zoekt de NSDSK in verband met uitbreiding van ons team en een zwangerschapsvervanging per direct:

een Logo-akoepedist m/v voor 32 uur per week

Het spraaktaalteam maakt onderdeel uit van de afdeling Audiologisch Centrum Holland Noord. Het spraaktaalteam bestaat uit een audioloog, logopedisten, gedragswetenschappers (orthopedagoog/psycholoog) en een klinisch linguïst. Het spraaktaalteam richt op zich op vroege diagnostiek van spraaktaalproblemen/stoornissen en het adviseren van ouders met betrekking tot de interventie. De grootste doelgroep is kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, maar ook worden oudere kinderen gezien.

Functie

 • verrichten van audiologisch onderzoek
 • logopedische observatie en onderzoek bij kinderen vanaf 2 jaar
 • verwerking van deze gegevens in een diagnostisch verslag
 • informatieverstrekking en advisering aan ouders naar aanleiding van de resultaten van het audiologisch onderzoek en/of logopedisch onderzoek
 • actief participeren in het multidisciplinaire team
 • onderhouden van contacten met behandelend logopedisten en andere betrokkenen

 

Profiel

 • HBO-opleiding Logopedie
 • diagnostische ervaring bij (zeer) jonge kinderen op audiologisch en logopedisch gebied
 • ervaring met advisering van ouders
 • kennis van- en ervaring met taalontwikkelingsstoornissen
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • flexibele instelling
 • ervaring met logopedische behandeling is een pre
Klik hier voor de volledige vacaturetekst. De sluitingsdatum voor de vacature is 10 februari 2017.