In 2025 twee keer zoveel mensen met gehoorimplantaat

Het aantal implantaten zal naar verwachting de komende tien jaar verdubbelen aldus Future Market Insights (FMI). Deze groei is met name het gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen.

Onder de markt van de gehoorimplantaten vallen naast de cochleair implantaten (CI’s) ook middenoorimplantaten, bone-anchored hearing aids (BAHA’s) en hersenstamimplantaten. Binnen de onderzochte markten, laat de Europese de grootste groei zien. Daarnaast worden nieuwe producten over het algemeen als eerste in Europa gelanceerd omdat de belangrijkste producenten (Sonova holding AG, Med-EL, and William Demant Holding A/S) in Europa gevestigd zijn.

Oorzaken
Naast de snelle technologische ontwikkelingen is de toenemende acceptatie van implantatie bij geschikte kandidaten aan te wijzen als oorzaak van de grote groeiverwachting. Ook de verder groeiende mogelijkheden om gehoorimplantaten beter af te stemmen op de persoon in kwestie, draagt hieraan bij. En volgens de World Health Organization (WHO) draagt ook de toenemende vergrijzing bij aan de verwachtte groei. Naar schatting zijn er in 2025 1,2 miljard mensen ouder dan 65 wereldwijd. Waarmee het aantal mensen met ouderdomsslechthorendheid ook rap zal toenemen. Naar verwachting zal gehoorverlies in 2025 een van de zes meest voorkomende kwalen ter wereld zal zijn.

Uitdaging
De grote uitdaging waar de sector mee te maken heeft, zijn de hoge kosten die nog altijd gepaard gaan met een implantatie. Zo kost een gemiddelde procedure bij de implantatie van een cochleair implantaat meer dan 40.000 dollar – volgens de American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Op de lange termijn zou de procedure echter een van de meest kostenefficiënte behandelingen zijn.

Dit is een samenvatting van het Engelstalige artikel: Market forecast for hearing implants: 2015-2025