Games tegen gehoorbeschadiging

In Nederland lopen ruim 1 miljoen mensen het risico om gehoorschade op te lopen tijdens hun werk. En omdat gehoorschade niet achteraf is te genezen is preventie erg belangrijk. De Hanzehogeschool uit Groningen gaat daarom komend jaar onderzoek doen naar de inzet van games bij het voorkomen van gehoorschade.

De subsidie van 20.000 euro van het Kiem Creatieve Industrie (Regieorgaan SIA) wordt gebruikt voor de ontwikkeling van games gericht op mbo-studenten. Want het is juist die groep die later het grootste risico loopt op gehoorschade. Het doel van de games is om op een laagdrempelige manier een langdurige gedragsverandering te bewerkstelligen bij de studenten. De Hanzehogeschool zegt hier over:

“In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de succesfactoren van serious game design, zodat langdurige en duurzame gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Enerzijds wordt er gekeken naar de belevingswereld van de doelgroep en de achterliggende problematiek van gehoorschade; anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de relatie van game mechanics, langdurige gedragsverandering en de dagelijkse activiteiten van de doelgroep. Studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT gaan een bijdrage leveren aan het onderzoek. “

Het onderzoek wordt uitgevoerd met de Nationale Hoorstichting, de MBO Raad en &Ranj. De eerste resultaten van het onderzoek worden na de zomer in 2017 verwacht. Meer informatie is te lezen op de website van de Hanzehogeschool en de NWO.