Wereld CI-dag in UMC Utrecht

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement; de Wereld CI-dag van UMC Utrecht. De afdeling KNO organiseert deze dag om haar patiënten, familie, maar ook mogelijke toekomstige gebruikers van een cochleair implantaat op een informele en toegankelijke manier te informeren over haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cochleaire implantatie. Ook dit jaar, op 25 februari 2016 was er weer veel belangstelling voor deze dag.

Elk jaar is er een ander programma met een speciaal thema. Dit jaar stond de dag in het teken van cochleaire implantaties bij kinderen én volwassenen. Het was een afwisselende dag van wetenschap tot gebruik van een CI in de dagelijkse praktijk. De zaal was goed gevuld met zowel (toekomstige) CI-gebruikers als professionals uit het veld zoals logopedisten, audiologen, arts(-assistent)en CI-fabrikanten.

Voordelen tweezijdige implantatie
Wat zijn de voordelen van tweezijdige implantatie ten opzichte van eenzijdige implantatie?
Oftewel, het horen met twee oren in plaats van één? Deze vraag liep als een rode lijn door een aantal presentaties. Als het gaat om spraakverstaan in ruis, het lokaliseren waar geluiden vandaan komen en de kwaliteit van horen, scoren twee CI’s beduidend beter dan één CI. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Geerte Ramakers. Het hebben van twee CI’s creëert voor kinderen meer mogelijkheden om “zachte” spraak te verstaan en spraak te verstaan in omgevingslawaai. Daardoor zijn tweezijdig geïmplanteerde kinderen beter in staat om “incidenteel” te leren (hun woordenschat te vergroten door wat er spontaan gezegd wordt in gezelschap) en scoren zij beter in het ontwikkelen van hun verbale cognitieve vaardigheden. Dat vertelt Leo De Raeve, psycholoog en oprichter van het Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (ONICI).

Ervaringsverhalen
Ook ontdekken de aanwezigen in de zaal hoe het Wereld CI Dag UMC 2016is om te horen met een CI dankzij een studie van arts-onderzoeker Anne Wendrich. Zij onderzoekt de behandelingen bij volwassen patiënten met eenzijdige doofheid. Uniek aan deze studie is, dat we aan deze CI-patiënten met één goed ander oor kunnen vragen hoe een CI klinkt! Tot slot horen we twee bijzondere ervaringsverhalen van CI-gebruikers Vera en Joke. Beide gebruikers vertellen hoe zij kunnen genieten van muziek dankzij of ondanks hun CI.

Uit de opkomst blijkt dat ook deze derde editie wederom zeer geslaagd was. En dat er niet alleen onder professionals maar ook onder CI-gebruikers veel belangstelling is voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen op het gebied van cochleaire implantatie. En dat professionals op hun beurt weer veel kunnen leren van de ervaringen van CI-gebruikers.

Over de Wereld CI-dag
Op 25 februari is de internationale Wereld CI-dag. Omdat op 25 februari 1957 de eersteCochleaire Implantatie werd uitgevoerd in Frankrijk door de artsen Dr. Djourno en Dr. Eyres. Zij waren de eersten die de gehoorzenuw probeerden elektrisch te stimuleren met één electrode buiten de cochlea. Ter gelegenheid van deze internationale Wereld-CI-dag, organiseert de afdeling KNO van het UMC-Utrecht voor iedereen met belangstelling voor Cochleaire Implantaten, een interessant programma waarin het CI centraal staat. Drie jaar geleden namen zij hierin het voortouw en dat bleek een succesvol initiatief.