Zorgverzekeraars concurreren onderling niet genoeg

Er is ruimte voor meer onderlinge concurrentie tussen zorgverzekeraars in Nederland. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een vervolgonderzoek samen met de Nederlandse Zorgautoriteit moet de vervolgstappen duidelijk maken.

In Nederland is het aantal zorgverzekeraars stabiel. Sinds 2006 is er zelfs geen nieuwe bijgekomen. Dat is goed te verklaren door de hoge toetredingsbarrières. Daar komt bij dat bijna 70% van de verzekerden nog nooit is gewisseld van zorgverzekeraar.

Concurrentie en spil in zorg
Solidariteit tussen gezonde en zieke mensen is het fundament onder het zorgstelsel in Nederland. Dat is wettelijk vastgelegd door bijvoorbeeld de basisverzekering voor iedereen verplicht te maken. Enerzijds schept dit duidelijkheid, anderzijds zorgt dit ervoor dat zorgverzekeraars zoeken naar mogelijkheden om zich te onderscheiden, zonder dat ze aan risicoselectie doen. Denk bijvoorbeeld aan de internetpolissen of de jongerenpolissen die verschillende verzekeraars inzetten om een jonge doelgroep te bereiken.

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke positie in hetzorgstelsel in Nederland. Consumenten kiezen een zorgverzekeraar die het beste bij hen past. Om de zorgverzekeraars scherp te houden is het belangrijk dat er voldoende dynamiek in die markt zit. Dat kan bijvoorbeeld door overstappende consumenten. Ook nieuwe of groeiende zorgverzekeraars die nieuwe producten in de markt zetten maken dat er meer dynamiek in de markt komt. Het helpt als er duidelijke en makkelijk te vergelijken producten zijn. Dat versterkt de concurrentiedruk tussen zorgverzekeraars. Het stimuleert hen om in het belang van de verzekerde kwalitatief goede zorg voor een goede prijs af te spreken met zorgaanbieders, zoals huisartsen, wijkverplegers of ziekenhuizen.

Vervolgonderzoek
In het vervolgonderzoek gaat de ACM samen met de Zorgautoriteit bekijken welke toetredingsdrempels geslecht kunnen worden. En welke opties er zijn om het aanbod van zorgverzekeraars duidelijker te maken.